Warunki & polityka prywatności

Polityka prywatności

Zakończ moją aplikację Wyloguj

W firmie iwoca Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest administratorem Twoich danych osobowych, dokładamy starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich informacji. Niniejsza polityka określa dane osobowe, które zbieramy i to, co z nimi robimy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki lub ochrony danych osobowych lub chcesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, możesz wysłać e-mail na adres pomoc@iwoca.pl. Możesz również napisać do nas na adres: iwoca Poland Sp. z o.o., ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa.

Dane, które zbieramy

Będziemy gromadzić dane osobowe każdego, kto złoży do iwoca wniosek o udzielenie pożyczki, dane osobowe przedstawicieli oraz wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i innych osób prawnych oraz dane osobowe wszelkich poręczycieli kredytowych.

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

 • Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • Jeśli otrzymasz od nas fundusze, Twoje informacje zgromadzone na koncie, takie jak historia transakcji i spłat;
 • Jeżeli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą, dodatkowe informacje, które pomagają nam zrozumieć Twoją osobistą zdolność do spłaty (takie jak dochody i wydatki oraz liczba osób na utrzymaniu);
 • Dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość i adres (takie jak paszport, prawo jazdy lub inne potwierdzenie adresu);
 • Zapis komunikacji (np. nagrania rozmów, wiadomości e-mail i transkrypcje czatów);
 • Informacje techniczne na temat korzystania z urządzenia i strony internetowej (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce wykorzystania plików cookie);
 • Informacje na temat finansów osobistych (w tym wyciągi bankowe);
 • Inne informacje, które nam przekazujesz dobrowolnie.

Informacje te mogły zostać zebrane bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem Twojego konta internetowego lub mogły zostać przesłane przez inną osobę, na przykład przez innego przedstawiciela firmy lub brokera. Możemy również uzyskać informacje na Twój temat z biur informacji kredytowych i gospodarczych oraz agencji zajmujących się zapobieganiem oszustwom. Więcej informacji znajdziesz w sekcji poświęconej udostępnianiu danych poniżej.

Co zrobimy z Twoimi danymi

Przed rozpoczęciem świadczenia usług, dostawy towarów lub finansowania przeprowadzamy sprawdzenia w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy oraz w celu sprawdzenia Twojej tożsamości. Sprawdzenia te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Dane osobowe, które będą przetwarzane w ramach takich kontroli, obejmują rodzaje danych osobowych opisanych powyżej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom i praniu pieniędzy, w celu ochrony naszego biznesu i przestrzegania przepisów. Przetwarzanie takie jest również umownym wymogiem usług lub finansowania, o które wnioskowałeś.

Poniżej znajduje się lista innych sposobów, w jakie możemy przetwarzać dane osobowe, powody, na których polegamy, aby to zrobić i jakie są nasze prawnie uzasadnione interesy.

Czynności przetwarzania Cele przetwarzania (powody) Podstawa prawna - nasze prawnie uzasadnione interesy
W przypadku, gdy jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą lub poręczycielem, przeprowadzenie osobistego scoringu kredytowego, jak opisano poniżej Aby wypełnić naszą umowę z tobą Aby spełnić nasze prawne zobowiązania Dla naszych prawnie uzasadnionych interesów Ocenianie kwalifikowalności Twojej / Twojej firmy do kredytu
Konfigurowanie, administrowanie i zarządzanie kontami naszych klientów. Skuteczne zarządzanie naszą relacją z Tobą i Twoim biznesem
Przeprowadzanie modelowania i analizy ryzyka Dla naszych prawnie uzasadnionych interesów Ciągłe ulepszanie usług, które dostarczamy Tobie i innym klientom
Wprowadzanie do obrotu naszych produktów i usług (z których możesz zrezygnować) Sprawdzanie, które z naszych produktów i usług mogą Cię zainteresować i informowanie o nich

W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać Twoje dane w sposób, który nie jest opisany powyżej. Jednakże poinformujemy Cię o tym wcześniej.

Udostępnianie danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim w następujących okolicznościach:

 • Naszej spółce matce iwoca Ltd z siedzibą w Londynie, w zakresie, w jakim świadczy na naszą rzecz usługi;
 • Możemy zgłaszać się do biur informacji kredytowej i gospodarczej i agencji przeciwdziałającym oszustwom, jak opisano poniżej;
 • Zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi możemy zezwolić organom ścigania na dostęp do danych osobowych i ich wykorzystywanie w celu wykrywania, prowadzenia dochodzeń i zapobiegania przestępstwom;
 • Możemy korzystać z usług następujących stron trzecich będących podmiotami przetwarzającymi, aby pomóc nam w świadczeniu usług dla Ciebie:
  • dostawców platform oprogramowania, które umożliwiają nam świadczenie usług dla Ciebie i Twojej firmy (takie usługi obejmują pocztę elektroniczną, analitykę danych, hosting i przechowywanie danych)
  • naszego podwykonawcy, Good Data Lab, który przetwarza niektóre z naszych aplikacji i pomaga nam podejmować szybkie decyzje
  • dostawców usług telekomunikacyjnych i pocztowych
  • serwisów społecznościowych, w celu prowadzenia badań rynku i prowadzenia kampanii marketingowych (dzieląc się danymi z tymi witrynami, zapewniamy, że Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Twoimi instrukcjami)
 • Jeśli Twoje dane zostały pierwotnie przekazane do firmy iwoca za pośrednictwem strony trzeciej (takiej jak platforma polecająca lub pośrednik finansowy), możemy zgłosić rezultat rozpatrzenia Twojego wniosku i status pożyczki z powrotem pośrednikowi / na tę platformę; i
 • Możemy polecić stronom trzecim działanie w naszym imieniu w celu dochodzenia naszych należności względem Ciebie.

Biura informacji kredytowej i gospodarczej

Aby zweryfikować Twój wniosek kredytowy, sprawdzimy Twoją tożsamość i zdolność kredytową wykorzystując do tego informacje pozyskane z jednego lub większej liczby biur informacji kredytowej i gospodarczej (na przykład BIK S.A., BIG InfoMonitor S.A. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., BIG ERIF S.A., i inne). Możemy również dokonywać okresowych zapytań w biurach informacji kredytowej i gospodarczej, aby zarządzać Twoim kontem.

Aby to zrobić, podamy Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia i historię adresową do biur informacji kredytowej i gospodarczej, a oni podadzą nam informacje o Tobie. Biur informacji kredytowej i gospodarczej dostarczą nam informacje na Twój temat dostępne w ich bazach danych.

Wykorzystamy te informacje, aby:

 • Ocenić Twoją zdolność kredytową i zweryfikować, czy możesz pozwolić sobie na wzięcie produktu kredytowego;
 • Sprawdzić poprawność danych, które nam przekazałeś;
 • Zapobiegać działalności przestępczej, oszustwom i praniu brudnych pieniędzy;
 • Zarządzać Twoimi kontami, w tym przeprowadzać bieżące zapytania kredytowe, aby upewnić się, że Ty lub Twoja firma nadal kwalifikujesz się do przyznanej linii kredytowej;
 • monitorować i odzyskiwać długi.

Korzystając z danych przechowywanych w biurach informacji kredytowej i gospodarczej, musimy przestrzegać zasad wzajemności poprzez dostarczanie tego samego poziomu danych o dotyczących Twojej obsługi zadłużenia, które otrzymujemy. W związku z tym będziemy nadal wymieniać informacje o historii spłat z biurami informacji kredytowej i gospodarczej, gdy będziesz mieć z nami kontakt. Poinformujemy biura informacji kredytowej i gospodarczej również o Twoich w pełni spłaconych pożyczkach. Jeśli zaciągasz pożyczki i nie spłacasz w pełni i na czas, biura informacji kredytowej i gospodarczej zarejestrują zaległy dług. Informacje te zostaną przekazane innym podmiotom, które przeprowadzają zapytania kredytowe za pośrednictwem biur informacji kredytowej i gospodarczej, takim jak banki lub inni dostawcy usług finansowych.

Kiedy biura informacji kredytowej i gospodarczej otrzymają od nas zapytanie, mogą pozostawić ślad zapytania w Twojej historii kredytowej, który może być widziany przez innych pożyczkodawców.

Dane biur informacji kredytowej i gospodarczej, ich rola jako agencji przeciwdziałających nadużyciom finansowym, zakres posiadanych przez nie danych, sposoby wykorzystywania i udostępniania informacji, okresy retencji danych oraz praw do ochrony danych są wyjaśnione na ich stronach internetowych, pod następującymi adresami:

www.bik.pl/

www.big.pl/

krd.pl/

erif.pl/

Klauzule informacyjne BIK S.A. i biur informacji gospodarczej

BIK S.A. i biura informacji i gospodarczej, z którymi współpracujemy, jako niezależni administratorzy Twoich danych, wymagają od nas przekazania Ci klauzuli informacyjnej o treści opisanej w poniższych akapitach.

BIK S.A.

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na zapytanie kredytowe do BIK, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):

 1. w celu udostępnienia przez BIK do iwoca Poland Sp. z o.o. (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
 2. w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy z iwoca Poland Sp. z o.o.

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)
Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/.Pana zgoda;
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
Kategorie przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona i nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dane adresowe i teleadresowe,
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
Źródło pochodzenia danych BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.
Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

BIG InfoMonitor S.A.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Iwoca Poland Sp. z o.o. BIG InfoMonitor S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Związek Banków Polskich
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora): pomoc@iwoca.pl info@big.pl info@bik.pl kontakt@zbp.pl
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty pomoc@iwoca.pl iod@big.pl iod@bik.pl iod@zbp.pl
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez: Wierzyciela, w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia. BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. BIK i ZBP, w celu udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa, adres, nr NIP, nr REGON.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Sprawdzenie tożsamości, zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy

Prowadzimy zewnętrzne sprawdzenia w celu zapobiegania oszustwom, polegające na udostępnianiu niektórych Twoich danych osobowych agencjom zewnętrznym przeciwdziałającym oszustwom.

Agencje te mogą przechowywać Twoje dane osobowe przez różne okresy czasu, a jeśli uznają, że stwarzasz zagrożenie oszustwa lub ryzyko prania pieniędzy, Twoje dane mogą być przechowywane przez okres do sześciu lat.

Rejestr wszelkich oszustw lub prania pieniędzy zostanie zatrzymany przez agencje zapobiegania oszustwom i może spowodować, że inni odmówią świadczenia Ci usług, finansowania lub zatrudnienia.

Przesyłanie danych poza Unię Europejską ("UE")

Ilekroć agencje zapobiegania oszustwom przekazują dane osobowe użytkownika poza UE, nakładają one zobowiązania umowne na odbiorców tych danych w celu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ochrony danych UE. Mogą również wymagać od odbiorcy przyjęcia "międzynarodowych standardów", które mają na celu umożliwienie bezpiecznego udostępnienia danych.

Good Data Lab, o którym mowa powyżej, ma siedzibę w Hyderabad w Indiach. Prowadzimy ścisłe kontrole w celu monitorowania działalności Good Data Lab, a nasza umowa z nimi zawiera standardowe klauzule umowne UE, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danych i praw do prywatności, oraz została uaktualniona do standardów RODO.

Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym, jak opisano powyżej, dane te mogą być przechowywane w bazach danych poza UE. W takich przypadkach nałożymy na nich zobowiązania umowne w celu ochrony Państwa danych zgodnie ze standardami wymaganymi w UE i zapewnienia, że ​​Państwa prawa do prywatności i ochrony danych nie zostaną naruszone. Może to również wymagać od stron trzecich przyjęcia uznanych międzynarodowych standardów, które mają na celu umożliwienie bezpiecznego udostępniania danych, na przykład standardowych klauzul umownych lub, w przypadku gdy dane osobowe są przekazywane do USA, programu certyfikacji Tarczy Prywatności.

Standardowe klauzule umowne i potwierdzenie certyfikatu Tarczy Prywatności są dostępne na życzenie.

Profilowanie (automatyczne decyzje)

Możemy również automatycznie zdecydować, czy pożyczyć pieniądze Tobie lub Twojemu biznesowi, ile pożyczać, w oparciu o jaką stopę procentową i na jakich warunkach.

Masz prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji, takie jak prawo do żądania interwencji człowieka lub podjęcia decyzji w określonych okolicznościach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych powyżej.

Okresy przechowywania danych

Długość okresu, przez który możemy przechowywać Twoje dane osobowe, zależy od celów, dla których dane zostały zebrane, od tego, czy zażądałeś usunięcia danych, oraz od tego, czy mamy prawny obowiązek przechowywania danych (na przykład w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa). Nie będziemy przechowywać danych o Tobie dłużej niż to konieczne do realizacji celów, dla których te dane zostały zebrane. Zazwyczaj przechowujemy dane przez okres do 10 lat od ostatniego aktywnego konta lub produktu u nas lub po utworzeniu lub uruchomieniu wniosku kredytowego. Możemy przechowywać dane osobowe przez inny okres, jeśli jest to konieczne z powodów prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych.

Ochrona Twoich danych

Wprowadzamy i regularnie sprawdzamy środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych, które przetwarzamy przed nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Na przykład ograniczamy dostęp personelu do danych osobowych i wymuszamy uwierzytelnianie dwustopniowe.

Twoje prawa

Twoje dane osobowe są chronione prawami, które obejmują Twoje prawo do:

 • sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na przykład, możesz poprosić, abyśmy nie używali Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego);
 • usunięcia Twoich danych osobowych lub ich poprawienia;
 • dostępu do Twoich danych osobowych;
 • pozyskiwania i ponownego wykorzystywania niektórych Twoich danych osobowych do Twoich celów.

Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z praw do ochrony danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzoru, który nadzoruje przestrzegania praw ochrony danych osobowych w Polsce.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, ale niepodanie przez Ciebie danych osobowych będzie jednak skutkować brakiem możliwości udzielenia finansowania lub skorzystania z innych świadczonych przez nas usług.

Zmiany Polityki Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę (i wszelkie dodatkowe informacje o ochronie prywatności). Powiadomimy Cię o zmianach, kiedy będziemy zobowiązani przez prawo, aby to zrobić.

Ostatnia modyfikacja: maj 2018 r..

Otrzymaj do 150 000 zł już dziś. Bez ukrytych opłat, bez zbędnych formalności.

Ładowanie

loading
×

Logowanie

Stwórz nowe hasło

Wpisz swój email, abyśmy wysłali Ci link do zresetowania hasła.

Wysłaliśmy Ci email z linkiem do zresetowania hasła.
Skontaktuj się z nami, jeśli nie otrzymasz go w ciągu kilku minut.

Ładowanie

×

Rejestracja

×

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy, skontaktujemy się wkrótce.