Warunki & polityka prywatności

Polityka dopuszczalnego użytkowania

Zakończ moją aplikację Wyloguj

Poniższa polityka dopuszczalnego użytkowania ustala warunki dostępu do strony internetowej www.iwoca.pl. Zasady te odnoszą się zarówno do użytkowników strony jak i osób odwiedzających naszą witrynę.

Niedozwolone użytkowanie

Korzystanie z naszej witryny może odbywać się wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zakazane jest używanie strony:

1 w sposób naruszający prawo i regulacje lokalne, krajowe i międzynarodowe;

2 w sposób bezprawny nieuczciwy lub taki, który ma na celu osiągnięcie efektu sprzecznego z prawem;

3 w celu zaszkodzenia lub próby zaszkodzenia nieletnim w jakikolwiek sposób;

4 w celu wysyłania, umyślnego uzyskiwania, przesyłania, pobierania, korzystania lub wtórnego korzystania z jakichkolwiek materiałów, które nie spełniają norm Standardów zawartości określonych poniżej;

5 w celu przekazywania, inicjowania przesyłania jakichkolwiek niechcianych lub niedozwolonych reklam lub materiałów promocyjnych lub jakichkolwiek innych spełniających takie zadanie (spam);

6 w celu umyślnego przesyłania danych, przesyłania jakichkolwiek materiałów, które zawierają wirusy, trojany, robaki, bomby czasowe, oprogramowanie szpiegujące (spyware, adware) albo inne szkodliwe oprogramowanie lub podobne programy zaprogramowane w celu niekorzystnego wpływu na działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Zgadzają się Państwo również, by:

1 nie powielać, nie kopiować i niec odsprzedawa jakichkolwiek części strony z naruszeniem postanowień naszych Warunków użytkowania.

2 nie łączyć się bez zezwolenia, nie utrudniać oraz nie zakłócać działania:

2.1 jakiejkolwiek części naszej strony;

2.2 wszelkiego sprzętu lub sieci, w których strona jest przechowywana;

2.3 jakiegokolwiek oprogramowania używanego na naszej stronie;

2.4 wszelkiego sprzętu, sieci oraz oprogramowania należącego lub używanego przez osoby trzecie.

Standardy zawartości

Niniejsze Standardy zawartości dotyczą wszystkich materiałów przesyłanych na naszą stronę.

Muszą one być zgodne z celem następujących norm jak również z ich literalnym brzmieniem. Normy stosuje się do całości wkładu jak również do każdej jego części.

Wgrywane dane muszą:

1 być dokładne (gdy stwierdzają fakty);

2 być wyrażone w nawiązaniu do rzeczywistości (gdy wyrażają opinię);

3 być zgodne z obowiązującym prawem polskim oraz krajów, w których są publikowane.

Wgrywane dane nie mogą:

1 zawierać materiałów zniesławiających inne osoby;

2 zawierać jakichkolwiek materiałów uważanych za nieprzyzwoite, obraźliwe, nawołujących do nienawiści lub prowokujące;

3 promować treści o charakterze erotycznym;

4 promować przemocy;

5 promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

6 naruszać praw autorskich, praw do baz danych lub znaków towarowych innych osób;

7 wprowadzać innych osób w błąd;

8 być dokonane z naruszeniem praw przynależnych osobie trzeciej takich jak praw z kontraktu czy obowiązku zachowania poufności;

9 promować działalności sprzecznej z prawem;

10 mieć charakteru gróźb, nadużywać lub wkraczać w sferę prywatności innych osób lub powodować irytację, niepewność lub niepotrzebny lęk;

11 niepokoić, wprowadzać w zakłopotanie, straszyć lub irytować innych osób;

12 być używane w celu podszywania się pod inną osobę lub wprowadzać w błąd co do tożsamości lub związków z inną osobą;

13 powodować wrażenia, że pochodzą od nas, w przypadku gdy tak nie jest;

14 popierać, promować lub wspierać jakiekolwiek bezprawne działanie np. naruszenie praw autorskich, nadużycia komputerowe.

Zawieszenie i przerwanie obowiązywania

Mamy prawo określać, według własnego uznania, czy doszło do naruszenia norm polityki dopuszczalnego użytkowania w związku z korzystaniem z naszej strony. W przypadku stwierdzenia naruszenia tych zasad, możemy podjąć takie działania jakie uznamy za stosowne.

Nieprzestrzeganie zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi naruszenie Warunków użytkowania na podstawie których można korzystać z naszej strony i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z niżej wymienionych działań:

1 natychmiastowe, czasowe lub stałe cofnięcie prawa do korzystania z naszej strony;

2 natychmiastowe, czasowe lub stałe usunięcie wszelkich postów lub materiałów przesłanych na naszą stronę;

3 wysłanie ostrzeżenia;

4 dochodzenie na drodze sądowej odszkodowania obejmującego poniesione przez nas straty i utracone korzyści wynikające z naruszenia wraz z kosztami procesu i postępowań administracyjnych;

5 dalsze działania prawne, obejmujące także egzekucję komorniczą;

6 ujawnienie niezbędnych w naszym przekonaniu informacji organom ścigania.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte w następstwie naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania. Katalog powyższych działań nie jest katalogiem zamkniętym co oznacza, że możemy podjąć także inne działania, które uznamy za stosowne.

Zmiany Polityki dopuszczalnego użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania w dowolnym czasie poprzez wprowadzenie zmian na naszej stronie.

Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany są dla Państwa wiążące, dlatego należy co jakiś czas odwiedzać naszą stronę, aby się z nimi zapoznać. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszej Polityce dopuszczalnego użytkowania mogą również zostać zastąpione przez postanowienia lub ostrzeżenia opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.

Otrzymaj do 150 000 zł już dziś. Bez ukrytych opłat, bez zbędnych formalności.

Ładowanie

loading
×

Logowanie

Stwórz nowe hasło

Wpisz swój email, abyśmy wysłali Ci link do zresetowania hasła.

Wysłaliśmy Ci email z linkiem do zresetowania hasła.
Skontaktuj się z nami, jeśli nie otrzymasz go w ciągu kilku minut.

Ładowanie

×

Rejestracja

×

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy, skontaktujemy się wkrótce.